Dne 9. června 2004 bylo v Holešově na základě registrace Ministerstva vnitra ČR ustanoveno a 30. srpna 2004 proběhla ustavující schůze občanského sdružení

CASTELLUM HOLEŠOV

Společnosti pro zřízení kulturního centra v holešovském zámku.

Tato společnost je neziskovou organizací s posláním dosáhnout převedení budovy holešovského zámku a přilehlého parku s oborou do majetku a správy města Holešova. V návaznosti na to se bude aktivně podílet na získávání finančních prostředků pro záchranu této významné a hodnotné památky a její postupnou rekonstrukci a následné zprovoznění. Cílem společnosti je, aby se budova zámku se zámeckou zahradou v Holešově staly nejen památníkem historie města a jeho ozdobou, ale aby se současně proměnily ve středisko kulturního a společenského života občanů Holešova a jeho okolí a zónou jejich odpočinku.

Ke splnění tohoto díle bude společnost Castellum Holešov vyhledávat různé cesty, včetně shromažďování finančních prostředků z různých zdrojů a aktivit. Současně s tím chce být jedním z partnerů správních orgánů města a jeho organizací při tvorbě koncepční politiky v oblasti ochrany památek a v rozvoji umění, kultury a společenského života občanů. Při plnění svého cíle bude také spolupracovat s různými zájmovými spolky, organizacemi i jednotlivci a podporovat jejich kulturní a společenské aktivity.

Apelujeme na všechny občany, kteří považují naši snahu a stanovené cíle za užitečné a životu města prospěšné, aby členstvím v této společnosti podpořili její smysl a realizaci jejích záměrů.

Statut Společnosti CASTELLUM HOLEŠOV je na požádání k nahlédnutí v Městském informačním středisku a v Městské knihovně na nám. Dr. E. Beneše a samozřejmě také na webových stránkách v sekci Castellum / Stanovy.