Z historie zámku

Holešovský zámek je dominantou města. Stavbu zahájil roku 1651 Jan hrabě z Rottalu na dřívější, v době třicetileté války zničené Lobkovické tvrzi. Pro spory o pozemky s olomouckým biskupstvím byla stavba dokončena až roku 1717. Na ranně barokní stavbu s renesančními prvky navázal ve vrcholném baroku František Antonín hrabě z Rottalu, který nechal upravit interiéry a vytvořil sál pro zámecké divadlo. Vybudoval také zámeckou kapli.

Holešovský zámek tvoří čtyřboká čtvercová dvoupatrová budova obehnaná příkopem. Uzavřené nádvoří je po celém obvodu v přízemí opatřeno otevřeným arkádovým podloubím. Uprostřed je kašna s vodotryskem. Z nádvoří se vchází do salla terreny, bohatě štukovaného vyzdobeného sálu.

Interiéry zámku jsou prozatím nepřístupné!

V přístupném zámeckém parku naleznete nejen vzácné dřeviny, ale můžete zde obdivovat i důmyslný systém vodních nádrží ve tvaru Neptunova trojzubce.

Součástí parku je Růžová zahrada s hvězdárnou a bustou rodáka, významného barokního skladatele, Františka Xavera Richtera.